مطالب مربوط به شهرک غرب و میدان صنعت و اطراف آن در این بخش قرار دارد

دارالترجمه رسمی جهت ترجمه سند

ترجمه رسمی سند خانه

ترجمه رسمی سند خانه

در این مطلب می خواهیم در مورد موضوع ترجمه رسمی سند خانه توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما همراه باشید.

ترجمه رسمی سند خانه

ترجمه رسمی سند خانه

سند تملک یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت مدارک و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی می باشد و همه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و از میـان بردن آن ترجمه می گردد؛ رونوشـت برابر با اصل مدرک تملک قابل ترجمه وتأیید نیست.

الف) ترجمه اصل مدرک تملک و آخرین نقل و انتقال، رهن، فک و بازداشت که ممهور به مهر اداره ثبت مدارک و املاک کشور است موقع دیدن اصل مدرک قابل تأیید می باشد.

ب) درصورت تقاضـای متقاضی ترجمه همه نقل و انتقالات بلامانع می باشد.

ج) اسنادی که مرتبط به تهیه و ساز است و حاوی ارزش موقت می باشد از قبیل: پروانه ساختمان، پروانه نداشتن خلافی ساختمان و نقشه انتهـا کار قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی نیست.

د) عکس مدرک تملک قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی است.

ه) اصل اوراق استعلام ادارات ثبت مدارک و املاک که ممهور به مهر آن اداره است قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی می باشد.

گزارش بازبیـنی املاک و مستغلات به وسیـله متخصصین رسمی و خبره یا متخصصین مرکز کارها مشاوران حقوقی، وکلاء و متخصصین قوه قضائیه حسب مورد موقعی تأیید کانون متخصصین رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و متخصصین با عرضه سند ملک قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی است.

گزارش بازبیـنی املاک و مستغلات به وسیـله متخصصین رسمی و خبره به شرط تأیید کانون متخصصین یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و متخصصین یا دادگستری محل با عرضه اصل مدرک تملک ملک قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی است.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

در این مطلب قصد داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب توضیحاتی را در این زمینه برای شما ارائه کنیم که خواهید توانست با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. دارالترجمه رسمی شهرک غرب و اطراف از خدماتی است که به صورت ویژه به آن در این مرکز توجه می شود. دارالترجمه رسمی سورن سریعترین دفتر ترجمه رسمی در شهرک غرب است. این دارالترجمه با همکاری مترجمین رسمی و تخصصی توانسته است برترین خدمات دارالترجمه و ترجمه رسمی و دانشجو یی را تا به امروز به مشتریان خود ارائه نماید.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

اول: فرصت لازم برای ترجمه و تأیید مدارک و اسناد خود در نظـر داشته باشید تا مشمول هزینه فوریت نگردید و کار شما با ظرافت زیـادتر صورت گیرد.

نکته اول: اخذ بعضـی گواهی‌ها مثل گواهی نداشتن سوء پیشینه به دو تا سه هفته وقـت احتیاج دارد. این مدت وقـت را در برنامه زمان‌بندی خود لحاظ نمایید.

نکته دوم: نظـر به اینکه اصل اسناد برای دریـافت تأییدیه دادگستری و امور خارجه فرستاد می شود، چنان چه که اسناد به وسیـله دارالترجمه برای تأیید فرستاد شده باشند، خریـدار نخواهد توانست اصل اسناد خود را تا پیش از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه اخذ کند. پس ، چنان چه شانس می‌دهید که در طول مدت ترجمه به اصل مدرک یا سند خود احتیـاج پیدا نمایید قطعا مسائـل را با متصدی دارالترجمه هماهنگ نمایید.

دوم: اصل همه مدارک و اسنادی که قرار است ترجمه گردند را با خود بردارید.

 

نکته اول: نوع مدارکی و اسنادی که احتیـاج به ترجمه دارند و تعداد نسخه‌های ضـروری را از مرجعی که قرار است ترجمه‌ها را به آن تحویل دهید پرسش نمایید تا متحمل هزینه‌های اضافی نگردد.
نکته ۲: بعضـی دارک و اسناد (مدارک یا اسناد ضمیمه) برای تأیید بعضـی مدارک و اسناد دیگر لازم هستند. برای مثال، چنان چه تمایل داشته باشید تنها سند پیوند را ترجمه نمایید ، قطعا می بایست شناسنامه یکـی از خانـم و شوهر را هـم به دفتر دارالترجمه عرضه کنید. برای اطلاع از مدارک و اسناد ضمیمه که برای تأیید مدارک و اسناد دیگر لازم هستند به قسمـت شرایط تأیید مدارک و اسناد رجوع کرده و یا با حسـاب تلفن‌های دارالترجمه ارتباط حاصل فرمایید.
نکته ۳: تأیید بعضـی مدارک و اسناد به وسیـله دادگستری یا کارها خارجه مستلزم آن می باشد که قبلاً مدرک یا سند به تأیید مرجع صادر کننده رسیده باشد.
نکته ۴: مترجم رسمی موظف می باشد عین مدرک یا سند عرضه شده از طرف مشتری را به زبان مورد نظـر ترجمه نماید. پس ، هیچوقت از مترجمین رسمی تقاضـای ننمایید که کلمه‌ای را زمان ترجمه پاک یا اضافه نمایند. چنان چه اشکالی در مدرک یا سند شما وجود دارد قطعا پیش از رجوع به دارالترجمه اشکال مورد نظـر را از طریق رجوع به مرجع صادر کننده مدرک یا سند اصلاح نمایید. برای مثال، چنان چه پسوند اسم یا تعداد فرزندان در شناسنامه درست درج نشده است، قبلاً به اداره ثبت مراجعه و اشکال مربوطه را از رفع نمایید.

مورد سوم: مشخص نمایید که به چند نسخه ترجمه احتیـاج دارید. بعـد به همـان اندازه از همه صفحات مدارک و اسنادی که قرار می باشد ترجمه شوند رونوشـت خوانا و تمیز تهیه کنید.