نوشته‌ها

5 700x321 - هفت تکنیک ترجمه که حرفه ای ها از آن استفاده می کنند

هفت تکنیک ترجمه که حرفه ای ها از آن استفاده می کنند

هفت تکنیک ترجمه که حرفه ای ها از آن استفاده می کنند

هفت تکنیک ترجمه

هفت تکنیک ترجمه

هر مترجم باید سعی کند با توانایی و علم خود متن ها را به خوبی به زبان مقصد برگرداند تا خواننده ی متن یا کتاب ترجمه شده همان حسی را داشته باشد که افراد دارای همان زبان به آن متن داشته باشد .هر مترجم موفق باید با زیرکی بداند که از چه واژه ای استفاده کند تا متن واضح تر و قابل فهم تر باشد نه اینکه صرفا ترجمه ی کلمه ها را ردیف کند و یک نوشته ی نامفهوم تحویل دهد .روش های زیادی است که به مترجمین کمک می کند تا در کار خود موفق تر باشند هفت تکنیک ترجمه مهم عبارتند از :

۱-روش تلفیق (تغییر شکل متن)

در این روش بیان و شکل متن توسط مترجم تغییر داده می شود که از طریق تغییر دادن معنا است منظور اینکه مفاهیم در زبان مبدا (انگلیسی) و زبان مقصد (فارسی)متفاوت هستند ولی همان منظور را می رساند در اصل مترجم معنی متن را تغییر می دهد تا متن واضح تر باشد و منظور نویسنده را به زبتان بهتری برساند مترجم از جملاتی متفاوت استفاده می کنداما همگی جملات بیانگر یک منظور و مفهموم واحد هستند و در این تکنیک می توان مقوله های ذهنی را نیز  تغییراتی می کند.

ترجمه و یا تفسیر همزمان به چه معنی است ؟

۲- گرته برداری

گرته برداری یا وام گیری زبانی در واقع تکنیکی است که مترجم به وسیله ی آن ترجمه ی بهتری دارد این تکنیک برای ترجمه ی اصطلاحات و یا کلماتی به کار می رود که نمونه ای در زبان ترجمه ندارند  مثل کلماتی که در همه جای دنیا  به آن نام گفته می شوند مثل کلمه ی کامپیوتر البته باید گفت گاهی به جای آن از رایانه استفاده می شود.

۳-قرض گرفتن

در اصل در این روش مترجم کلماتی را از زبان مبدا در ترجمه اش می آورد ،یعنی کلمه ترجمه نمی شود و عینا در متن ترجمه نوشته می آید بدن تغییر و معنی شدن .

چگونه ترجمه کنیم؟ آموزش ترفندهای یک ترجمه حرفه‌ای

۴-معادل یابی

در این تکنیک مترجم برای رساندن پیام نویسنده از جمله های متفاوتی استفاده می کند .مثلا برای استفاده از (اصطلاحات و اصوات و حتی نام برندها )از معادل سازی استفاده می شود تا قابل فهم باشند و باید مترجم دقت کند تا پیام متن به صورتی باشد که هم در زبان مبدا و هم مقصد همان برداشت ایجاد شود نه اینکه تغییر کند یعنی چه کسی کتابی را با زبان انگلیسی وچه همان کتاب با زبان فارسی یک مفهوم را برسانند و مترجم باید موقعیت ها را یکسان سازی  در زبان مبدا با زبان مقصد کند.

۵- اتخاذ یا اقتباس کردن (گرفتن)

در این تکنیک مترجم سعی می کند از همانند سازی انجام دهد اما از لحاظ فرهنگی تا متن برای خواننده قابل درک تر و واضح تر شود اما این روش بیشتر در ترجمه های ساده انجام می گیرد اما در ترجمه ی تخصصی و علمی زیاد استفاده نمی شود اما در متون کودکان بایدبه لحاظ فرهنگی تغییراتی داده شودمثلا کلمه سی فوتبال همان فوتبال که کلمه ی آشنایی است استفاده می شود چون ملموس تر است.

اصول ترجمه – نکاتی برای انجام ترجمه بهتر

۶-تکنیک ترجمه ی تحت اللفظی

بیشتر افراد از این نوع ترجمه استفاده می کنند چون کلمه به کلمه ترجمه می شود و در کنار هم نوشته می شود اما این نوع ترجمه  از ساختار ادبی درستی برخوردار نیست وبیشتر زمان هایی استفاده می شود که از لحاظ فرهنگی زبان مبدا و مقصد به هم نزدیک باشند.

۷- تکنیک جابه جایی

در این روش مترجم سعی دارد از سطحی به سطح دیگر از لحاظ گرامری جابه جایی داشته باشد اما به هیچ وجه در معنای متن تفاوتی ایجاد نشود و مترجم سعی می کند انتقال معنی به شکل درست انجام شودوممکن است در این تغییر اسم جمع به مفرد و قید به صفت و معلوم به مجهول ممکن است تغییر پیدا کند تا جمله زیباتر شود اما مفهومی که جمله داشته عوض نمی شود .

تعرفه خدمات دارالترجمه رسمی سورن

جدای این هفت تکنیک ترجمه ، روش هر مترجم در ترجمه مختص خود اوست و هر چه مترجم درشیوه های نگارشش در زبان مقصد (مثلا فارسی) قوی تر باشد و به  اصطلاحات و واژگان و جمله بندی زبان مبدا (مثلا انگلیسی) مسلط تر باشد نوشته های زیباتری می تواند بنویسد .

منبع : www.tarjomano.com

1 800x321 - هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن

هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن

هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن

تکنیک ترجمه

تکنیک ترجمه

به راه هایی که مترجم کل متن را با توجه به آن ترجمه می کند روش ترجمه می گویند اما تکنیک ترجمه ممکن است از متنی به متن دیگر و از صفحه ای به صفحه ی دیگرفرق کند چون باید کلمات برحسب متن و مفهوم آن ترجمه شوند .یک مترجم موفق باید تکنیک هایی را برای ترجمه ی خود رعایت کند که این تکنیک ها عبارتند از :

۱-گرته برداری یا نوعی قرض گرفتن

گرته برداری نوعی قرض گرفتن است اما نه به آن معنی که کلمه عینا آورده شود بلکه آن کلمه به زبان مقصد (فارسی یا هر زبان دیگر)ترجمه می شود و در متن می آید مثل کلمه ی ایمیل که در زبان فارسی به پست الکترونیکی ترجمه شده و جا افتاده است.

تکنیک های ترجمه انگلیسی به فارسی

۲- ترجمه ی تحت الفظی یا ترجمه ی کلمه به کلمه

این ترجمه به صورتی است که متن نوشته شده در زبان مقصد(فارسی) صحیح است چون ساختار درست و ادبی دارد و می شود با زبان مبدا (انگلیسی) مقایسه شود .این تکنیک  بیشتر برای زبان هایی می توان به کار برد که از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک هستند .این ترجمه ها زمانی درست و قابل قبول هستند که متن ترجمه شده توسط مترجم دارای دستور زبان ، قواعد دستوری و، معنی و سبک نوشتن  شبیه متن اصلی که نویسنده نوشته است باشد تا نوشته بدون عیب شود.

۳-قرض گرفتن

قرض گرفتن به معنی استفاده ی مجد د از کلمات متن مبدا در ترجمه ی مقصد است.در این ترجمه در اصل مطلب به همان صورت که در متن اصلی است می آید و ترجمه نمی شود مثل کلمه ی (club) که همان کلمه در ترجمه می آید ویا کلمه ی (bombachas) که همان بومباکس در متن می آید.

نحوه و روش های یک ترجمه صحیح و دقیق

۴-ترانهش

به معنی جابه جایی است منظور از یک طبقه ی گرامری به طبقه ی دیگر اما باید معنی اصلی در آن حفظ شود .مثلا قید را به صفت و مجهول را به معلوم تغییر دهیم حتی در ترجمه ممکن است (a یا an) را حذف کنیم چون ممکن است اسم جمع به اسم مفرد تبدیل شود ،این تغییرات  باید  طوری با ظرافت و دقت توسط مترجم انجام شود که متن اشتباه و نامفهوم نشود.

۵- تلفیق یا تغییر بیان

این نوع تکنیک در اصل تغییر در معنا و دیدگاه نوشته ایجاد میکند و به نوعی دیدگاه مشابهی به مطلب می دهد یابا زبان گویاتر و بهتری مطلب را برای خواننده باز می کند .پس در تلفیق نوشته گویاتر و رساتر می شود ومنظور نویسنده را در بر دارد نه اینکه مطلبی خلاف آن باشد .مدولاسیون نیز نوعی جابه جایی است که در مقوله ی ذهنی است نه مقوله های دستوری و زوایای کمی متفاوت تر گویشران  زبان های مختلف از آن ها به پدیده های واقعی و اشیاء می نگرد  را نشان می دهد .مثلا در متن می آید این نوشته مال توست  ترجمه می شود (این نوشته به شما تعلق دارد ) که البته همه ی این تغییرات به سلیقه و توانایی مترجم بستگی دارد .

چگونگی ترجمه یک مقاله و نکات این کار

۶-معادل  سازی

در این روش عبارات کاملا متفاوتی برای انتقال حقیقی یکسان استفاده می شود .در این روش مترجم سعی دارد که خوانندگان هر دو زبان معنی یکسانی از متن به روشی مثل هم برداشت کنند،در این روش عبارت برگردانده شده نه بیان عبارت اصلی به زبانی شیواتر و رساتر است.در اصل مترجم موقعیت عبارت متن اصلی را با موقعیتی مشابه در زبان مقصد (فارسی)مقایسه می کند وبعد از آن موضوع و مضمون آن را با اصطلاح و یا تشبیه متفاوتی بیان می کند.

۷-اقتباس (اتخاذ کردن ) یا همان گرفتن

در اصل این روش جایگزینی فرهنگی است یعنی عناصر فرهنگی متن مبدا با عناصر فرهنگی متن مقصد جا به جا می شوندو برای مناسب تر شدن متن برای قشر خاصی چون  کودکان استفاده دارد و مترجم باید تغیییرات زیادی در متن بدهد تا قابل فهم تر باشد .مثلا football در فارسی فوتبال ترجمه می شود واین اقتباس فرهنگی است.

منبع : thez.parastar.info

7 Important Skills Every Translator Should Have feature 845x321 - ۷ مهارت‌های مهم که هر مترجم باید داشته باشد

۷ مهارت‌های مهم که هر مترجم باید داشته باشد

۷ مهارت‌های مهم که هر مترجم باید داشته باشد

مهارت‌های مهم که هر مترجم باید داشته باشد

مهارت‌های مهم که هر مترجم باید داشته باشد

مترجم، نه تنها در مورد این که چند تا صلاحیت دارید و یا کلماتی که در دو، سه، ( یا بیشتر ) می‌دانید، نیست. اگر به عنوان مترجم زندگی می‌کنید، خواهید دانست که جایگزین کردن یک کلمه با یک کلمه دیگر معنای ترجمه نیست. مهارت‌های بسیاری وجود دارند که هر مترجم باید داشته باشد ، از جمله توانایی درک بافت وسیع‌تر و ایجاد معنا در زبان هدف.

مترجمی کاری چالش برانگیز است و دارای استعداد، مطالعه و کار سخت برای استاد است. اغلب زبان‌ها در دنیای ما زندگی و تغییر می‌کنند. مترجم باید برای همیشه مهارت‌های خود را توسعه داده و به حداقل دو فرهنگ متفاوت متصل بمانند. اگر برای شما کافی نبود، هفت مهارت مهم زیر را چک کنید که هر مترجم باید داشته باشد:

۱.شنیدن

به همان اندازه که به نظر می‌رسد یک شنونده خوب بودن برای مترجم خوب ضروری است، و در میان مهم‌ترین مهارت‌ها هر مترجم باید داشته باشد. همیشه قبل از شروع ، متن را بخوانید و یا به طور کامل به متن گوش دهید تا زمینه را درک کنید. اگر شما شک دارید، سوالات مربوطه را بپرسید و سعی کنید پیامی را که مولف می‌خواهد ارسال کند ، تجسم کنید. به یاد داشته باشید که این در مورد شما نیست و یا اینکه چه طور خواهید گفت، پس یاد بگیرید که به آن‌ها گوش دهید و دستورالعمل را دنبال کنید.

شما می‌توانید مهارت‌های گوش دادن خود را در ساعات کاری و در هر روز تمرین کنید. به افراد اطراف خود گوش دهید تا آن‌ها را درک کنید. فقط به آن‌ها پاسخ‌های هوشمندانه بدهید و یا پیشنهاداتی که فکر می‌کنید آن‌ها می‌خواهند بشنوند را به آن‌ها ندهید. در دراز مدت، این مهارت به شما کمک می‌کند روابط کاری و فردی بهتری داشته باشید.

۵ روش آسان برای بهبود کیفیت ترجمه

۲. نوشتن

مهارت‌های نوشتاری در هر دو زبان مادری و هم زبان هدف مهم هستند. بسیاری از مردم می‌گویند که نویسنده خوب بودن یک استعداد است نه یک مهارت، اما این کاملا درست نیست. شما می‌توانید یاد بگیرید که یک نویسنده باشید، درست مانند هر حرفه دیگری. و حتی اگر شما طبیعی هستید، باز هم باید مطالعه کنید تا دستور زبان و استفاده از ترکیب را کامل کنید.

به نوشتن کلاس‌ها، خواندن کتاب‌های فنی، گرفتن دوره‌های آنلاین، و پی‌گیری تغییرات در لغت و هجی کردن ادامه دهید. زبان‌های مدرن دائما در حال تحول و گسترش دایره لغات خود هستند ، پس مطمئن شوید که در تمام زمان‌ها قرار دارید. توانایی سازگاری با این تغییرات در تولید ترجمه‌های با کیفیت بالا حیاتی است.

خواندن می‌تواند به شما کمک کند مهارت‌های نوشتاری خود را بهبود بخشید. بنابراین سعی کنید حداقل یک کتاب را در هر زبانی که با آن کار می‌کنید ، مطالعه کنید. ممکن است زمانی که سخت کار می‌کنید، زیاد به نظر برسد ! اما به لطف فن‌آوری مدرن، شما می‌توانید کتاب الکترونیکی خود را باخود همراه ببرید و هر وقت فرصت دارید مطالعه کنید.

ترجمه و یا تفسیر همزمان به چه معنی است ؟

۳. اطلاعات عمومی

به عنوان مترجم، شما اغلب باید با موانع فرهنگی میان دو کشور مختلف سر و کار داشته باشید. شما تقریبا در مورد این وقتی که زبان را مطالعه می‌کنید ، خواهید فهمید، اگر چه هوش فرهنگی چیزی در فرهنگ لغت یاد نمی‌شود.

برای اینکه بتوانید همه چیز را به یک ترجمه برسانید، به خصوص در مواردی که به روش‌های محلی و محلی نیاز دارید، باید از لحاظ فرهنگی هوشمند باشید. شما باید بتوانید با حضار همدردی کنید که متن ترجمه‌شده شما را می‌خوانند.

هوش فرهنگی نه تنها مهارت‌های شما را به عنوان مترجم بهبود می‌بخشد ، بلکه به شما کمک می‌کند تا با افرادی از تمام زمینه‌های مختلف کار کنید. شما می‌توانید انگیزه فرد برای رفتار کردن به یک روش خاص را ارزیابی کنید و یک مدیر بهتر شوید. همچنین از همه طبقات زندگی دوستان جالب‌تری نیز خواهید داشت.

چگونه یک مترجم شویم ؟

۴. دانش

اغلب مترجمان یک تخصص در حداقل یک حوزه دارند. این یک حرکت هوشمندانه است ، زیرا پروژه‌هایی را که می‌توانید بر روی آن‌ها کار کنید، و همچنین قیمتی که می‌توانید شارژ کنید را افزایش می‌دهد. از پزشکی گرفته تا فن‌آوری اطلاعات، قانون بیوتکنولوژی، قادر به درک اصطلاحات تخصصی در زبان است. نه تنها کسی می‌تواند اسناد قانونی، متون فنی و یا گزارش‌های علمی را ترجمه کند.

داشتن مدرک یا مدرک در یک حوزه خاص به شما امکان دسترسی به مشتریان پروفایل بالاتری را می‌دهد و حتی شما را در این زمینه به یک قدرت تبدیل می‌کند. این امر منجر به تکرار کسب و کار و معروفیت شما خواهد شد.

۵. مشاهده

شما مجبور نیستید در اینجا شرلوک هولمز باشید، اما به آنچه مردم می‌گویند و مهم‌تر از همه اینکه چطور این را می‌گویند ، کمک می‌کند. عبارت‌های محاوره‌ای، ساخت‌های ویژه‌ای، اینها به ندرت در فرهنگ‌های لغت و راهنما یافت می‌شوند. تنها راه برای دانستن این که چگونه از آن‌ها به درستی استفاده کنیم ، با مشاهده دقیق سخنران های بومی است.

سعی کنید به زبان روسی، انگلیسی و اوکراینی ، به زبان انگلیسی، چینی یا عربی به کلمه جمع‌کننده تبدیل شوید. اصطلاحات فنی، مفاهیم جدید، الگوها، و هر چیز دیگری که ممکن است به شما کمک کند درک کنید که بومیان چگونه فکر می‌کنند. وب سایت‌های ارتباط جمعی می‌توانند منبع خوبی برای این باشند.

شما می‌توانید با سفر، تماشای نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌ها، خواندن کتاب، بلاگ ها و روزنامه مهارت‌های خود را بیشتر گسترش دهید. پیوستن به یک باشگاه بین فرهنگی، که در آن مردم کشورهای مختلف به هم می‌رسند، اگر وقت یا منابع برای سفر ندارید ، یک جایگزین عالی نیز هست.

ترجمه رسمی پاسپورت

۶. برنامه ‌های کامپیوتری

از آنجا که مشتریان بیشتری به ترجمه‌ها در وب سایت خود و یا از طریق برنامه‌های خانگی خود نیاز دارند، شما باید به طور مداوم مهارت‌های کامپیوتری خود را بهبود بخشید. اگر روی پروژه‌های بزرگ کار می‌کنید، کار کردن با تجربیات ترجمه و اصطلاحات بازده شما را افزایش خواهد داد.

با آخرین نسخه‌های برنامه‌هایی که مرتبا از آن‌ها استفاده می‌کنید، مانند مایکروسافت ورد  و اکسل ، در یک کامپیوتر آبرومند سرمایه‌گذاری کنید. همچنین سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمندی در بهترین اتصال اینترنت ممکن است، به خصوص اگر نیاز دارید تماس‌های آنلاین با مشتریان خود داشته باشید. یادگیری نحوه تحقیق آنلاین و بهترین منابع برای بازدید ، همچنین به شما کمک می‌کند پروژه‌هایی را که ترجمه می‌کنید درک کنید.

۷. مدیریت زمان

اغلب مترجمان از خانه کار می‌کنند یا پروژه‌های فردی را به عنوان اضافه کاری انجام می دهند، بنابراین یادگیری سازماندهی ساعات کاری تان یک ضرورت است. زمان پول است، بنابراین باید یاد بگیرید که یک برنامه کاری ثابت داشته باشید. سعی کنید فضای کاری داخل خانه خود را سازماندهی کنید و عوامل حواس‌ پرتی را هنگامی که کار می‌کنید را محدود کنید – که شامل استراحت های ۱۰ دقیقه ‌ای فیس بوک تان است. برنامه‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید تا به شما کمک کند زمان خود را بهتر سازماندهی کنید ، بنابراین بهترین گزینه را بررسی کنید.

شما به زمان و تمرین زیادی نیاز دارید تا مترجم خوبی شوید. اما استاد این هفت مهارت است و شما به یک مترجم عالی تبدیل خواهید شد ! یاد بگیرید که به صورت عینی ارزیابی کنید و هرگز تصور نکنید که چیزی برای یادگیری ندارید. این یک کار چالش برانگیز است، که در آن شما باید سبک را تغییر دهید و تقریبا هر زمانی که پروژه جدیدی را آغاز می‌کنید ، خود را دوباره اختراع کنید. اما هر زمان که بازخورد مثبتی از مشتریان خود دریافت می‌کنید و کسب‌وکار را تکرار می‌کنید ، این کار باعث خشنودی زیادی می‌شود.

منبع : www.upwork.com