ترجمه متون و مقالات

دارالترجمه رسمی سورن

ترجمه متون و مقالات

ترجمه متون و مقالات علمی و متون عادی و تخصصی مثل متون حقوقی و تجاری و قرارداد های تبلیغاتی و سیاسی و موسیقی و پزشکی و همچنین ترجمه وب سایت و یا کتاب و کاتالوگ از خدمات بخش ترجمه دارالترجمه سورن می باشد

ترجمه فوری حتی ایام تعطیل، با تماس تلفنی و هماهنگی قابل انجام است!

دارالترجمه رسمی سورن با استفاده از تخصص مترجمان خود ، ترجمه کلیه زبان ها و متن های علمی و مقالات علمی را از فارسی به انگلیسی و سایر زبنان ها میپذیرد