ترجمه همزمان و حضوری

دارالترجمه رسمی سورن

ترجمه همزمان و حضوری

دارالترجمه رسمی سورن به جهت کمک به برقراری ارتباط بین شما و مشتریان و سایر مخاطبین از ملل مختلف آماده ارائه خدمات ترجمه حضوری می باشد.

جهت عقد قراردادهای مختلف بازرگانی و تجاری در ارگان های دولتی و همجنین حضور در دادگاه این دارالترجمه آماده همکاری می باشد

جهت حضور در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و همچنین دفاتر ثبت اسناد مطابق قانون موظف به استفاده از مترجم رسمی می باشید که این دارالترجمه این خدمات را ارائه می نماید.

تیم حرفه ایی این دارالترجمه آماده خدمات دهی ترجمه سخنرانی و کنفرانس ها و همچنین همراهی در سفر و حضور در جلسات و کارخانجات و نمایشگاه های و کمک به مکالمات تلفنی و ویدئویی چه در زمینه کاری و دانشگاهی می باشد.

ترجمه همزمان و حضوری اگر برای شرکت در همایش و جلسه کاری به خارج از کشور سفر داشتید و یا میهمانی از کشور های دیگر برای همکاری با شما در ایران حضور داشتند و همچنین جهت بازدید از جازبه های توریستی ایران نیاز به مترجم حضوری و همزمان دارید یکی از تخصص های این مجموعه ارائه خدمات ترجمه همزمان و حضوری می باشد. در حقیقت موفقیت در این جلسات به نحوه ارتباط و پاسخ گویی به سوالات طرفین می باشد که این مساله با حضور مترجم زنده و آشنا به مباحث میسر می گردد.