ترجمه همزمان و حضوری

اگر برای شرکت در همایش و جلسه کاری به خارج از کشور سفر داشتید و یا میهمانی از کشور های دیگر برای همکاری با شما در ایران حضور داشتند و همچنین جهت بازدید از جازبه های توریستی ایران نیاز به مترجم حضوری و همزمان دارید یکی از تخصص های این مجموعه ارائه خدمات ترجمه همزمان و حضوری می باشد. در حقیقت موفقیت در این جلسات به نحوه ارتباط و پاسخ گویی به سوالات طرفین می باشد که این مساله با حضور مترجم زنده و آشنا به مباحث میسر می گردد.

دارالترجمه رسمی سورن به جهت کمک به برقراری ارتباط بین شما و مشتریان و سایر مخاطبین از ملل مختلف آماده ارائه خدمات ترجمه حضوری می باشد.

جهت عقد قراردادهای مختلف بازرگانی و تجاری در ارگان های دولتی و همجنین حضور در دادگاه این دارالترجمه آماده همکاری می باشد

تیم حرفه ایی این دارالترجمه آماده خدمات دهی ترجمه سخنرانی و کنفرانس ها و همچنین همراهی در سفر و حضور در جلسات و کارخانجات و نمایشگاه های و کمک به مکالمات تلفنی و ویدئویی چه در زمینه کاری و دانشگاهی می باشد.

جهت حضور در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و همچنین دفاتر ثبت اسناد مطابق قانون موظف به استفاده از مترجم رسمی می باشید که این دارالترجمه این خدمات را ارائه می نماید.