notario publico promesas campana 1068x601 1 845x321 - قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی به همراه نمونه ترجمه

قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی به همراه نمونه ترجمه

قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی به همراه نمونه ترجمه

در این مطلب می خواهیم در مورد قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی به همراه نمونه ترجمه توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم . ترجمه رسمی شناسنامه شامل ترجمه همه ی صفحات شناسنامه می گردد. لازم است بدانید که ترجمه همه ی صفحات به معنی این نیست که هر صفحه شناسنامه در یک برگ جدا ترجمه شود چرا که با در نظر داشتن این که مدارک خارجی هویتی به طور معمول در یک برگ صادر می گردند ترجمه رسمی شناسنامه هم در یک سربرگ قوه قضاییه صورت می گیرد.

قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی به همراه نمونه ترجمه

شناسنامه ها شامل شناسنامه های اشخاص مجرد و یا شناسنامه های اشخاص متاهل می شوند. در صورت داشتن فرزند در شناسنامه های قدیمی اسم فرزند، شماره شناسنامه و یا شماره ملی، مکان صدور و تاریخ تولد در قسمت فرزندا قرار می گیرد. در بخش همسر هم اسم و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور، شماره ثبت ازدواج، تاریخ تولد،شماره دفتر ثبت ازدواج و تاریخ ازدواج قرار می گیرد. در هر شناسنامه هم تنها اسم پدر و مادر شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ایشان قرار می گیرد. لازم است بدانید نام خانوادگی پدر یا مادر در شناسنامه درج نمی گردد. در شناسنامه های جدید در بخش فرزندان فقط نام فرزند و شماره ملی قرار می گیرد و تاریخ تولد و محل تولد پاک شده است.

لازم است بدانید ترجمه شناسنامه های قدیمی به شکل رسمی صورت می گیرد و اجباری برای عوض کردن شناسنامه در حال حاضر وجود ندارد و هر ۲ شناسنامه های قدیمی و جدید قابل ترجمه و تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند. در ارتباط با شناسنامه اشخاص فوت شده که سوراخ شده اند هم این شناسنامه ها حتی در صورت ابطال قابل ترجمه و تایید دادگستری و خارجه می باشند.

همچنین بعضی شناسنامه ها در صفحه آخر دارای توضیحات می باشند و در موردهایی که فرد نام یا نام خانوادگی خود را عوض کرده باشد و یا بر حسب دستور دادگاه و را رای ثبت احوال تغییر و یا اصلاحی در شناسنامه صورت داده شده باشد این توضیحات در شناسنامه درج می گردد که در صورت ترجمه رسمی شناسنامه بخش توضیحات هم در ترجمه قید می شود.

شرایط لازم برای ترجمه شناسنامه

در ترجمه رسمی شناسنامه خود می بایست نکته های پایین را در نظر بگیرید:
• شناسنامه می بایست فاقد آب خوردگی و قلم خوردگی باشد و هر نوع قلم خوردگی یا تغییر می بایست در بخش توضیحات درج گردد.
• شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال در صورت احتیاج به ترجمه رسمی حتماً باید عکسدار باشد.
• عکس شناسنامه در حالی که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد قابل ترجمه و تایید می باشد و برابر با اصل توسط سردفتر و یا دادگستری قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
• همه ی وقایع درج شده در شناسنامه (ازدواج، طلاق و …) می بایست ترجمه گردند و در نداشتن ثبت واقعه می بایست به وسیله ی مترجم تصریح شود.
• شناسنامه شخص فوت شده حتی در صورت سوراخ شدن قابل ترجمه و تایید می باشد.
• در صورت المثنی بودن شناسنامه، ترجمه کلمه المثنی لازم و ضروری می باشد.
• ترجمه شناسنامه‌های پیش از سال ۱۳۶۸ که عوض نشده اند در صورت درج واقعه فوت قابل تأیید می باشد.

مطلب مرتبط:

یک ترجمه خوب که کار شما را راحت می‌کند

translation3 2 650x321 - ترجمه رسمی مدارک پزشکی

ترجمه رسمی مدارک پزشکی

ترجمه رسمی مدارک پزشکی

در این مطلب سعی داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک پزشکی توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. در خیلی از موارد کاربران محترم دارالترجمه رسمی سورن ترنسلیت تقاضا دارند گواهی پزشکی خود و یا اقوام خود را ترجمه رسمی کنند. گواهی های پزشکی به علت های گوناگون احتیاج به ترجمه دارند. در حالی که عازم سفر به خارج از کشور می باشید و داروی به خصوصی همراه دارید باید نسخه و اجازه کتبی از پزشک بگیرید و آن را ترجمه رسمی کنید و به تایید دادگستری و وزارت خارجه برسانید تا در کشور مقصد با مشکلی رو به رو نشود.

ترجمه رسمی مدارک پزشکی

در صورتی که مشتریان گرامی به علت های پزشکی مسافرت می کنند باید همه مدارک پزشکی خود را ترجمه رسمی و تایید دادگستری و وزارت خارجه کنند. همچنین در برخی مورد ها سفارت ها تقاضای آزمایشات پزشکی و یا گواهی صحت سلامت می کنند که این یکی دیگر از مورد های  می باشد که هم میهنان برای ترجمه رسمی گواهی پزشکی های مرتبط به آن به دفتر ترجمه رسمی سورن ترنسلیت مراجعه می کنند.

لازم است بدانید گواهی ها و نسخه های پزشکی در صورت داشتن مهر پزشک قابل ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی می باشند اما به شکل معمول برای تایید دادگستری و وزارت امور خارجه سازمان نظام پزشکی هم باید مهر و امضای پزشک مرتبط را تایید کند. به علت موارد بسیار در این زمینه لازم است مشتریان گرامی به شکل حضوری و یا تلفنی با دفتر دارالترجمه رسمی سورن ترنسلیت تماس داشته باشند و ضمن اطلاع دقیق از شرایط ترجمه رسمی مدرک خود از مشاوره متخصصان ما هم بهره مند شوند.

ترجمه مدارک صادر گردیده از وزارت بهداشت، آموزش پزشکی و درمان

الف) اصل دانشنامه‌ و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت مذکور قابل ترجمه و تأیید می باشد .

ب) در صورتی که مدارک تحصیلی شامل دانشنامه و یا ریز نمرات که ممهور به مهر معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، دیگر مدارک مرتبط با فراغت از تحصیل آن ها (همچون پروانه مطب، پروانه دائم، پروانه تأسیس داروخانه و ….) قابل ترجمه و تأیید می باشد.

ج) پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی اشخاصی که در بیرون از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و فاقد دانشنامه‌های صادره از وزارت بهداشت هستند با ارائه گواهی از اداره کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تأیید می باشد .

د) در صورت نداشتن اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارت خانه مذکور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
ه) اصل گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH) و ریزنمرات آن در صورت تأیید دانشنامه یا ریزنمرات مقطع دکترا تخصصی عمومی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت و درمان قابل ترجمه و تأیید می باشد و در غیر این صورت با مهر و امضاء اداره امور بین‌الملل دانشگاه محل تحصیل قابل ترجمه و تأیید است.

و) اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه پزشکی صادر گردیده از سازمان نظام پزشکی با مهر و امضاء این سازمان قابل ترجمه و تأیید می باشد.

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی گردیده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید می باشند. ترجمه دانشنامه های مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان،  پرستاری، دندان پزشکی، پیراپزشکی، مدارک پزشکی، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده قابل تایید می باشد. ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید می باشد. لازم است بدایند تایید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخش نامه این سازمان می باشد. ترجمه مدارک صادره از طرف دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید می باشند.

مطلب مرتبط:

تکنیک های ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه مدارک به ترکی استانبولی

هزینه ترجمه مدارک به ترکی استانبولی برای کنسولگری

هزینه ترجمه مدارک به ترکی استانبولی برای کنسولگری

دارالترجمه رسمی سورن ترنسلیت در ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به ترکی استانبولی و ترکی آذری در ایران است. ترجمه از ترکی به فارسی و همچنین ترجمه رسمی فارسی به ترکی را می پذیریم. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

درباره ترجمه مدارک به زبان ترکی استامبولی نکته های لازم که ذکر شود. و آن این که سفارت ترکیه برای تایید هر مدرک ۲۰ دلار می گیرد و ارائه رونوشت از اصل و ترجمه ترکی را لازم دارد در ضمن مدارک ترجمه شده می بایست به شکل تک تک پلمپ شوند برای مثال سفارت ترکیه ترجمه ریزنمرات را با مدرک در یک پلمپ با هم تایید نخواهد کرد و حتما می بایست جدا از هم باشند. دارالترجمه سورن ترنسلیت مدارک ترجمه شده ترکی استامبولی شما را به تایید قوه قضائیه /دادگستری ، وزارت امور خارجه  و در صورت لزوم به تایید سفارت ترکیه خواهد رساند.

هزینه ترجمه مدارک به ترکی استانبولی برای کنسولگری

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی

ترجمه ترکی استانبولی  ترجمه رسمی مدارک با تائیدیه وزارت دادگستری و امور خارجه ترجمه کتب و مقاله های دانشگاهی به وسیله ی مترجمان مجرب دپارتمان حرفه ای زبان ترکی استانبولی ترجمه فوری ترجمه قرارداد های تجاری و اساسنامه کمپانی ها ترجمه همزمان ترکی استانبولی.

ترجمه کاتالوگ متن و مقاله از ترکی استانبولی و ترکی آذری به فارسی و بلعکس ترجمه ضمانت شده هر نوع کاتالوگ به ترکی استانبولی انجام می شود.

خدمات سورن ترنسلیت در ترجمه استانبولی

خدمات دارالترجمه در زمینه زبان ترکی استانبولی شامل موارد پایین است:

– تائید نوشته ها ترجمه شده فارسی به زبان ترکی استانبولی و یا از ترکی استانبولی به فارسی نزد دادگستری و وزارت خارجه ایران.

– ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی و از ترکی استانبولی به زبان فارسی.

– کپی برابر اصل و تائید مدارک صادر شده از ترکیه نزد سفارت این کشور در تهران و سپس تائید وزارت خارجه ایران جهت تایید مهر سفارت ترکیه.

– تائید ترجمه رسمی ترکی استانبولی  در سفارت ترکیه تهران.

ترجمه غیررسمی به زبان استانبولی و یا از استانبولی به فارسی نوشته ها، قراردادها، مقاله ها، مکاتبات شخصی و تجاری از فارسی به استانبولی و از زبان ترکی استانبولی به فارسی در اسرع وقت انجام می گیرد. ترجمه غیر رسمی از زبان فارسی به استانبولی و یا از ترکی استانبولی به فارسی به وسیله ی مترجمین رسمی قوه قضائیه و هم چنین اشخاص تحصیل کرده در ترکیه و مسلط به زبان استانبولی انجامی میشود.

دارالترجمه رسمی سورن با همکاری مترجمان حرفه ای و رسمی قوه قضائیه و همچنین مترجمانی با سابقه در زمینه زبان ترکی آماده ارائه خدمات ترجمه است. ترجمه رسمی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استامبولی اسناد و مدارک شخصی و هویتی، تحصیلی، شغلی، تجاری و غیره در اسرع زمان و با هزینه ای بصرفه تر را خواهیم پذیرفت. اشخاصی که می خواهند ادامه تحصیل و یا انجام امور بازرگانی و تجاری را دارند، می توانند با سپردن اسناد و مدارک مربوطه، در زمانی ۳ تا ۴ روزه ترجمه رسمی ترکی استانبولی را بگیرند. برای ترجمه اسناد و مدارکی که از کشور ترکیه صادر گردیده، اول می بایست این اسناد به تائید سفارت یا کنسولی ایران در ترکیه رسیده باشند و بعد به تائید وزارت خارجه ایران (برای تائید صحت مهر کنسولی یا سفارت خود در ترکیه) برسند تا اهمیت ترجمه رسمی از زبان استانبولی به فارسی را پیدا کنند.

دارالترجمه سورن علاوه بر ترجمه از زبان فارسی به استانبولی و از استانبولی به فارسی، امور مرتبط به ترجمه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را هم می پذیرد. ترجمه رسمی به تمامی زبان ها را همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه انجام خواهیم داد.

 • ترجمه رسمی استانبولی شناسنامه
 • ترجمه رسمی استانبولی دانشنامه
 • ترجمه استانبولی کارت ملی
 • ترجمه رسمی استانبولی پاسپورت
 • ترجمه فارسی به استامبولی پایان خدمت
 • ترجمه رسمی استانبولی اساسنامه
 • ترجمه به زبان استانبولی ریزنمرات
 • ترجمه استانبولی گواهی اشتغال به تحصیل
 • ترجمه استانبولی گواهی پزشکی
 • ترجمه رسمی استانبولی روزنامه رسمی
 • ترجمه استانبولی گواهی راهنمایی و رانندگی
 • ترجمه استانبولی وکالتنامه
 • ترجمه به زبان استانبولی تعهدنامه
 • ترجمه رسمی استانبولی مکاتبات شخصی
 • ترجمه رسمی استانبولی سند ملک
 • ترجمه استانبولی سند خودرو
 • ترجمه استانبولی سند ازدواج
 • ترجمه رسمی استانبولی بنچاق
 • ترجمه رسمی استانبولی اجاره نامه

مطلب مرتبط:

هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن

تهیه پروپوزال به انگلیسی

تهیه پروپوزال و رزومه به زبان انگلیسی

تهیه پروپوزال و رزومه به زبان انگلیسی

در این مطلب برای شما دوستان عزیز تهیه پروپوزال و رزومه به زبان انگلیسی را آماده کرده ایم. برای بعضی متخصصان و مدیران، نوشتن رزومه انگلیسی خوب، دشوار است و به زمان به خصوصی احتیاج دارد. در این چنین موقعیت ها شما می توانید با تماس گرفتن با کارشناسان حرفه ای ما در این زمینه از آنها در خواست کنید تا آنها را در این زمینه یاری کنند.

تهیه پروپوزال و رزومه به زبان انگلیسی

رزومه چیست؟

 رزومه کاری به زبان انگلیسی متنی است شامل خلاصه‌ای از سوابق تجارب حرفه‌ای، شغلی، مهارت‌ها، مدارک تحصیلی، استعدادها، مدارک تخصصی و دستاوردهای شخصی که برای ارائه به کارفرمایان شرکت ها و سازمان های در خواست کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر می‌توان گفت رزومه کاری به زبان انگلیسی از ما یک تصویر ذهنی‌ به خواننده خواهد داد.

به شکل معمول پیش از انجام مصاحبه حضوری، کارفرمایان اول با مطالعه رزومه‌ها افراد مربوط و مناسب برای شغل مورد نظر را انتخاب یا به اصطلاح غربال خواهند کرد . از آن جایی که فرستادن رزومه راهی است برای معرفی شما به عنوان شخص لایق، آن هم در زمانی خیلی کوتاه، بنابر این ضرورت هوشمندانه تایپ آن را دست کم نگیرید.

علت احتیاج ما به رزومه چیست؟

قطعاً شما هم بر این عقیده می باشید که پی تقدیر رفتن از کوری است. چنان چه تصمیم به آغاز فعالیت در اجتماع و محیط‌های کاری، به عنوان یک شخص متخصص را دارید می بایست به حداقل باید‌ها و نباید‌های این امر دست پیدا کنید. شک نکنید که داشتن یک رزومه کاری به زبان انگلیسی شفاف و روان الزامی می باشد. می بایست رزومه ای تایپ کنید که گویای این باشد که چرا شما مناسب ترین کاندیدا برای شغل مورد نظر می باشید! رزومه اثر گذاری که کارفرما را به بیشتر دانستن ترغیب نماید.

احتمالا در نگاه اول نوشتن رزومه کاری به زبان انگلیسی به نظر ساده باشد اما به این شکل نیست! در صورتی که اصول و قوانین، ترتیب و خوانا و قابل فهم بودن رزومه رعایت نگردد، احتمال دارد رزومه شما فارغ از قوی یا ضعیف بودن آن از جلوی چشمان کارفرما پاک شود! اطمینان حاصل کنید همواره رزومه‌های غیرحرفه‌ای بسیاری بدست مدیران می رسد بنابر این شما می توانید با ایجاد تمایز توسط یک رزومه کاری به زبان انگلیسی اثر گذارتر از رقبای سهل انگار خود پیشی بگیرید.

ساختار رزومه:

بدیهی است پیش از آغاز به هر کاری اول باید فکر کنید!  به قول معروف مزن بی تأمل بگفتار دم! باید قبل از شروع به تایپ رزومه کاری به زبان انگلیسی، تصویر  ذهنی کامل و البته مثبتی از مهارت‌ها، تجارب، استعدادها و علاقه‌مندی‌های خود را آماده کنید و بعد اطلاعات خود را به ترتیب نوع رزومه‌ای که انتخاب نموده اید، وارد کنید. در زیر نمونه‌ای از یک رزومه کاری به زبان انگلیسی استاندارد را می بینید. حتما پیش از دست به کار شدن، با قراردادن موس بر روی نشانگرهای موجود بر روی تصویر رزومه، نکات و توضیحات هر قسمت را به دقت بخوانید.

نکته های اصلی مرتبط به رزومه نویسی انگلیسی به شرح پایین می باشد:

 • چگونه برای شغلی رزومه ای بنویسید
 • نکته های سریع ولی ناب تا شانس مصاحبه های شغلی شما را بیشتر کند.
 • جواب به همه ی پرسش های شما در رابطه با اینکه چگونه مناسب ترین رزومه را برای شغل مورد نظر بنویسم.
 • چگونه رزومه ی آنلاین ایجاد کنید که بتوانید به شرکت های گوناگون بفرستید.
 • چک لیست نهایی برای اطمینان از اینکه رزومه ی شما به مناسب ترین شکل ممکن نوشته شده است.
مدارک 845x321 - ترجمه فوری مدارک و شناسنامه برای سفارت

ترجمه فوری مدارک و شناسنامه برای سفارت

در این مطلب برای شما دوستان عزیز می خواهیم در مورد ترجمه فوری مدارک و شناسنامه برای سفارت توضیحاتی را ارائه کنیم. ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت عدم قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید می باشد. ترجمه رسمی فتوکپی شناسنامه با داشتن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید می باشد.
الف) بر اساس بخش نامه وزارت امور خارجه، تمامی صفحه های شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال ترجمه و چنان چه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان درج شده باشد عینا ترجمه و چنان چه واقعه ای ثبت نشده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نشده است» به وسیله ی مترجم درج شود.
ب) بر اساس بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار هستند و چنان چه کسی موفق به عوض کردن شناسنامه خود نباشد، ترجمه آن قابل تایید نخواهد بود، مگر در صورتی که صاحب سند فوت کرده و تاریخ فوت در شناسنامه درج شده باشد.
ترجمه فوری مدارک و شناسنامه برای سفارت

مراحل و شرایط ترجمه و تأیید اسناد و مدارک

ارائه اصل سند یا مدرک به دارالترجمه رسمی دانشمند
ارائه رونوشت از همه ی صفحه های سند یا مدرک مورد نظر ترجمه و مهر و امضای سند یا مدرک به وسیله ی مترجم رسمی قوه قضائیه
* تأیید اداره امور مترجمین رسمی قوه قضائیه
* تأیید وزارت امور خارجه
* تأیید سفارت کشور مقصد

ترجمه رسمی مدارک به عنوان یکی از احتیاجات اصلی در فرایند دریافت ویزا و پذیرش از دانشگاه های گوناگون خارجی و مسافرت به کشورهای خارجی به حساب می آید که دارای سابقه طولانی در کشور ما می باشد. سفارت ها برای بازرسی پروسه صدور ویزا و همچنین دانشگاه ها برای بررسی روند دریافت پذیرش احتیاج دارند تا مدارک افراد از زبان کشور مبدا به زبان کشور مقصد ترجمه گردد. با در نظر داشتن اهمیت استناد به این مدارک در مراجع خارجی اجرای این امر به مترجمین رسمی که مورد تایید مراجع رسمی در هر کشور می باشند واگذار می شود. در کشور ایران وظیفه ترجمه رسمی مدارک به عهده مترجمین رسمی دادگستری است. روند ترجمه رسمی به این شکل می باشد که مشتریان و اشخاصی که در خواست گرفتن ویزای کشورهای گوناگون و یا دریافت پذیرش از دانشگاه های خارجی می باشند اصل مدارکی را که این مراجع از آنها تقاضا کرده اند برای ترجمه دارالترجمه رسمی یا دفتر ترجمه رسمی ارائه می دهند. مترجمین رسمی زبان های گوناگون در دارالترجمه های رسمی مستقر می باشند و اقدام به ترجمه رسمی مدارک شما می کنند. با در نظر داشتن اهمیت و همه گیری زبان انگلیسی بسیاری از سفارت ها ترجمه مدارک را به زبان انگلیسی می پذیرند. ترجمه رسمی شامل ۳ قسمت می باشد:

الف) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری

ب) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و همچنین تاییدیه دادگستری

ج) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و همچنین تاییدیه دادگستری به علاوه تاییده وزارت امور خارجه

سفارت های گوناگون بسته به شرایط گوناگون پرونده و همچنین قوانین داخلی آن کشور ترجمه رسمی را به شکل های گوناگون انجام می گیرد. در بعضی موردها ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مقصد کفایت خواهد کرد. بعضی فقط تاییدیه دادگستری و بعضی هم تاییدیه دادگستری و هم تاییدیه وزارت امور خارجه را علاوه بر مهر مترجم رسمی می خواهند. لازم است بدانید که ترجمه رسمی روی سربرگ های به خصوص قوه قضاییه انجام می گیرد که در بالای سربرگ آدرس و تلفن و وب سایت مشخصات دفتر ترجمه رسمی ذکر گردیده است.

مطلب مرتبط:

هفت تکنیک ترجمه که حرفه ای ها از آن استفاده می کنند

australia slide 845x321 - هزینه ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا

هزینه ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا

هزینه ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا

در این مطلب قصد داریم در مورد هزینه ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. ترجمه سورن ترنسلیت مخصوص  کشورهای استرالیا و نیوزلندو … می باشد و به وسله ی مترجمین حرفه ای در سازمان سورن ترنسلیت استرالیا صورت می گیرد. مدارک ترجمه شده به وسیله ی مترجمین احتیاجی به تاییدات رسمی مقامات دیگر نخواهد داشت و قابل ارائه به تمامی مراجع در استرالیا و نیوزلند میباشند.

هزینه ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا

قبل از سفارش ویزای استرالیا به قاره پیما نکات زیر توجه فرمائید:

 • شما برای ورود به خاک کشور استرالیا نیاز به داشتن ویزای استرالیا دارید که از طریق سفارت کشور استرالیا در کشور محل اقامت خود می توانید اقدامات لازم را انجام دهید ما در ادامه این متن به انواع ویزا های استرالیا اشاره خواهیم کرد.
 • توجه داشته باشید هزینه هر یک از ویزای های درخواستی متفاوت بوده و قبل از اقدام به درخواست شما می بایست نحوه پرداخت و میزان پرداختی در رابطه با ویزای درخواستی خود را از سوی سفارت مربوطه جویا شوید.
 • همچنین توجه داشته باشید تمامی مدارکی که می بایست به سفارت استرالیا ارائه دهید باید ترجمه شده و بدون هیچ نقصی باشند.

انواع ویزاهای استرالیا :

 1. ویزا توریستی
 2. ویزا تجاری
 3. ویزا تحصیلی
 4. ویزا مهاجرتی
 5. ویزا ترانزیت
 6. ویزا کنفرانس

ویزای تحصیلی استرالیا

این نوع ویزا مخصوص متقاضیانی است که قصد تحصیل در یکی از دانشگاه ها و مراکز معتبر تحصیلی در کشور استرالیا می باشند.

وب سایت رسمی آنلاین ارائه دهنده ی خدمات ترجمه ناتی

همان طور که در ابتدا گفته شد مدارکی که توسط مترجمین ناتی ترجمه می شود برای مقامات استرالیایی معتبر تر از مدارکی است که دارای مهر دادگستری و وزرات امور خارجه می باشند. همچنین تمامی وکلای معتبر فعال در تهران امروزه مدارک مشتریان خود را از طریق مترجمین ناتی ترجمه می نمایند و قاعدتاً این امر خارج از تسریع و تسهیل فرایند پیش رو نخواهد بود. رسمی آنلاین با در اختیار داشتن مترجمین ناتی فارسی زبان، تمامی خدمات مربوط به ترجمه رسمی ناتی را به شکلی دقیق، منظم و معتبر انجام می دهد. یکی از جوامع شغلی که همیشه با رسمی آنلاین در این زمینه همکاری می نمایند، سازمان های مهاجرتی و وکلای فعال در این حوزه می باشند. شما نیز می توانید تمامی مدارک خود در زمینه ی مهاجرت به استرالیا جهت ترجمه ناتی، به رسمی آنلاین بسپارید. همچنین شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی آنلاین از تعرفه ی خدمات ناتی و همچنین روند فرایند ترجمه ی رسمی مدارک خود مطلع شده و برنامه ریزی دقیق تر و جامع تری را لحاظ نمایید.

شرایط ویزای تحصیلی استرالیا

 • در یکی از دوره های آموزشی معتبر استرالیا پذیرفته شده باشد.
 • اگر متقاضی زیر ۱۸ سال باشد می بایست هزینه های تحصیلی او از پیش تامین و پرداخت شده باشد.
 • شما برای تحصیل یا از شرکتی معتبر در استرالیا و یا از دانشگاه های استرالیا می توانید بیمه دانشجویی دریافت نمایید.
 • همچنین برای اخذ ویزای دانشجویی شما می بایست برخی مراحل پزشکی را نیز بگذرانید و به علت اینکه این نوع آزمایشات مدت زمان زیادی طول می کشد شما می توانید قبل از اقدام به ارائه مدارکتان به سفارت مربوطه برای آزمایشات پزشکی خود درخواست دهید و اقدامات لازم را انجام دهید.
 • معمولا برای اخذ ویزای تحصیلی استرالیا سوالاتی برای متقاضیان پیش می آید که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

مدارک لازم برای ویزای تحصیلی استرالیا :

توجه داشته باشید که تمامی مدارک شما می بایست ترجمه شده باشند.

 • اصل و کپی پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار.
  عکس ۳*۴ با زمینه سفید،بدون روتوش و کانلا از روبرو.
  اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.
  مدارک و تاییده های آزمایشات پزشکی.
  فرم دخواست ویزا به همراه فرم کامل اطلاعات شخصی.
  نامه و مدارک تحصیلی شما.
  مدارک مالی.
  پرینت ریز گردش ۳ ماه آخر متقاضی یا کسی که ضامن او می باشد.
  گزارش و برگه تاییده دانشگاه یا مرکز تحصیلی که قصد دارید آنجا به ادامه تحصیل بپردازید.
  ارائه رسید پرداخت هزینه ویزای تحصیلی استرالیا.
  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.

مطلب مرتبط:

راه و روش و تکنیک های ترجمه تخصصی

Netherlands Invitations 9 800x321 - ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند

اگر دنبال دفتر ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند می گردید با دفتر ترجمه  رسمی سورن ترنسلیت در ارتباط باشید. هم ترجمه رسمی شما رو خواهیم داد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت هلند در تهران می گیریم. در ادامه با توضیحات بیشتر در این زمینه همراه ما باشید.

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند

دارالترجمه رسمی هلندی 

دارالترجمه سرون ترنسلیت به عنوان مرکز حرفه ای ترجمه هلندی با دارا بودن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه هلندی به فارسی و فارسی به هلندی و انگلیسی به هلندی و هلندی به انگلیسی و ترجمه همزمان برای سیمنارها و همایش ها و مکالمات تجاری و توریست درمانی و  پیاده کردن فیلم و فایل های صوتی آماده ارائه خدمات به کاربران عزیز با کم ترین قیمت و بیشترین کیفیت می باشد . در حالی که می خواین به هلند مسافرت کنید ولی با زبان هلندی آشنایی ندارید بدون این که متحمل هزینه ویزا و پرواز و هتل مترجم باشید مترجمین حرفه ای فارسی زبان در فرودگاه بین المللی هلند به استقبال شما خواهند آمد و در طول مدت اقامت شما در آن کشور کنار شما خواهند بود کافی است که با ما تماس بگیرید تا در کنار شما باشیم.

ترجمه آنلاین هلندی

دارالترجمه سورن ترنسلیت مفتخر است به عنوان دارالترجمه  آنلاین زبان هلندی در راستای کم کردن هزینه ها و  ارج نهادن به زمان کاربران و جلوگیری از اتلاف زمان در ترافیک شهری این امکان را فراهم کرده است تا در کوتاه ترین زمان از خدمات ترجمه آنلاین هلندی استفاده کنید. گروه  دارالترجمه سورن ترنسلیت ظرف چند دقیقه قیمت و زمان تحویل ترجمه مدارک به زبان هلندی را به شما اعلام خواهند کرد تا در صورت تمایل با پرداخت هزینه ترجمه در کم ترین زمان ممکن از خدمات ترجمه هلندی این دارالترجمه استفاده کنند.

ترجمه رسمی هلندی

در صورتی که مدرک شما در هلند و به زبان هلندی صادر گردیده است و برای ارائه به یک سازمان دولتی در ایران احتیاج به ارائه ترجمه فارسی رسمی  آن را دارید  می بایست به اطلاع شما برسانیم که در حال حاضر مترجم رسمی زبان هلندی در ایران نیست و شما برای ترجمه آن می بایست به سفارت هلند در تهران مراجعه کنید ولی چنان چه سفارت هلند خدمات ترجمه ارائه نمی دهد شما می توانید از خدمات ترجمه غیر رسمی مرکز ترجمه پارسیس استفاده کنید و  مدرک خود را به شکل غیر رسمی از مجاری به فارسی ترجمه کنید ولی لازم است پیش از این که متحمل هزینه شوید از پذیرش ترجمه غیر رسمی به وسیله ی سازمان و اداره دولتی مربوطه اطمینان حاصل کنید تا هزینه اضافی متحمل نشوید  

ولی در صورتی که مدرک شما به زبان فارسی می باشد و نیازمند ارائه ترجمه رسمی آن به زبان هلندی می باشید لازم است که برای ترجمه مدرک مربوطه به سفارت هلند در تهران مراجعه کنید ولی چنان چه سفارت هلند خدمات ترجمه ارائه نمی دهد شما با سازمان مربوطه عدم وجود مترجم رسمی فارسی به مجاری را مطرح کنید و در صورتی که ترجمه رسمی انگلیسی را از شما می پذیرد شما می توانید ترجمه رسمی انگلیسی مدرک مورد نظر را به آن سازمان و یا اداره ارائه نمایید اما اگر سازمان مربوطه صرفا زبان مجاری را می پذیرفت ، شما می توانید مدرک خود را به شکل غیر رسمی به زبان پشنو ترجمه کنید ولی لازم است  پیش از این که متحمل هزینه ترجمه شوید از پذیرش ترجمه غیر رسمی هلندی به وسیله ی سازمان مربوطه اطمینان حاصل کنید و در صورتی که ترجمه غیر رسمی هلندی به وسیله ی سازمان مربوطه پذیرفته شود شما می توانید از خدمات ترجمه غیر رسمی مرکز ترجمه سورن ترنسلیت استفاده کنید.

مطلب مرتبط:

اسلوب و روش های درست ترجمه کردن

www.entranslation.com700 750x321 - هزینه ترجمه مدارک دبیرستان، غیرانتفاعی و مدرک دیپلم

هزینه ترجمه مدارک دبیرستان، غیرانتفاعی و مدرک دیپلم

هزینه ترجمه مدارک دبیرستان، غیرانتفاعی و مدرک دیپلم

در این مطلب قصد داریم در مورد هزینه ترجمه مدارک دبیرستان، غیرانتفاعی و مدرک دیپلم توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. بسیاری از دانشگاه های خارجی در فرایند ارائه پذیرش به دانشجویان از آنها علاوه بر مدارک دیگر ترجمه رسمی مدارک مرتبط به دوره  پیش دانشگاهی، دبیرستان، دیپلم را هم یم خواهند. ترجمه مدارک پیش دانشگاهی و دوره دبیرستان شامل ترجمه رسمی کارنامه و ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان و کارنامه و ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی و همچنین ترجمه رسمی مدرک دیپلم و مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی می گردد.

هزینه ترجمه مدارک دبیرستان، غیرانتفاعی و مدرک دیپلم

برای اشخاصی که دوره دبیرستان را در دوره نظام قدیم سپری نموده اند کارنامه دوره ۴ ساله دبیرستان و مدرک دیپلم لازم خواهد بود. در مورد هایی که کاربران  دسترسی به کارنامه و ریزنمرات دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی ندارند می توانند از طرف مدرسه خود کارنامه و ریزنمرات المثنی و دوباره بگیرند. در حالی که مدرسه مورد نظر منحل شده باشد می توان از طریق آموزش پرورش منطقه تحصیلی اقدام به دریافت ریزنمرات کرد.

ترجمه رسمی ریز نمرات و مدرک دیپلم  و پیش دانشگاهی به چه شکلی انجام می شود:

۱) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی

۲) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی همراه با مهر تاییدیه وزارت دادگستری

۳) ترجمه رسمی همراه با مهر مترجم رسمی و تاییدیه دادگستری و تاییدیه وزارت امور خارجه.

در صورتی که احتیاج به تایید دادگستری و یا وزارت امور خارجه داشته باشد می بایست قبل از ارسال برای فرایند تایید اقدام به اخذ تایید یه تحصیلی نموده و همراه با مدارک به دارالترجمه رسمی ما ارائه دهید. برای گرفتن تاییدیه تحصیلی می توانید به هر کدام از دفترهای پیشخوان دولت در سطح شهر در تمام کشور مراجعه نمایید و تقاضای تاییدیه تحصیلی برای دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی برای ارائه به دفتر ترجمه رسمی قوه قضاییه کنید. لازم است بدانید که پس از درخواست ۲ رسید به شما تحویل داده خواهد شد که لازم است پیش خود نگاه دارید. پس از درخواست پرونده ای برای شما در کارتابل دارالترجمه رسمی سورن ترنسلیت ساخته می شود و پس از تایید الکترونیکی سوابق شما توسط آموزش و پرورش تاییدیه شما به وسیله ی دارالترجمه رسمی همراه مدارک برای تایید به دادگستری فرستاده خواهد شد. دقت کنید که در این مرحله همه ی فرایند به شکل الکترونیکی صورت می گیرد و تاییدیه به شکل فیزیکی و یا از طریق پست فرستاده نمی شود.

مشتریان محترم دقت کنید پس از درخواست ریزنمرات احتیاجی به مهر آموزش و پرورش منطقه یا استان بر روی آن نمی باشد و فقط وجود مهر مدرسه روی کارنامه هم کافی خواهد بود چرا که همه ی فرایند استعلام به شکل الکترونیکی از طریق تاییدیه تحصیلی به وسیله ی دفتر های پیشخوان دولت برای دارالترجمه رسمی سورن ترنسلیت فرستاده خواهد شد.

مدارک دبیرستان را می توان به ۳ شکل پلمب کرد:

۱) کارنامه ۳ ساله مدرک دیپلم، دبیرستان، کارنامه پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی همه با هم در یک پلمب قرار می گیرند. بیشتر  مشتریان این نوع از پلمب را تقاضا می کنند و خیلی از سفارت ها مدارک را به این شکل تحویل خواهند گرفت. همچنین در این روش در هزینه های تاییدات هم صرفه جویی می شود.

۲) کارنامه ۳ ساله دبیرستان و مدرک دیپلم با هم پلمب می شوند و کارنامه پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی هم با هم پلمب خواهند شد که در این صورت ۲ پلمب تحویل مشتری داده می شود.

۳) هر کدام از مدارک جدا پلمب خواهند شد یعنی در مجموع ۴ پلمب تحویل مشتری داده می شود.

مطلب مرتبط:

هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن

official1 960x750 845x321 - هزینه ترجمه مدارک و گواهینامه مهارت فنی حرفه ای

هزینه ترجمه مدارک و گواهینامه مهارت فنی حرفه ای

هزینه ترجمه مدارک و گواهینامه مهارت فنی حرفه ای

در این مطلب می خواهیم در مورد هزینه ترجمه مدارک و گواهینامه مهارت فنی حرفه ای توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. ما در سورن ترنسلیت می توانید با کوتاه ترین زمان ممکن مدرک گواهینامه فنی و حرفه ای را برای شما با قیمت مناسب ترجمه کنیم . از این رو شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر و روند کار شرکت با کارشناسان ما  در ارتباط باشید.

هزینه ترجمه مدارک و گواهینامه مهارت فنی حرفه ای

گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که به وس یله سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر می گردد و دارای اعتبار قانونی می باشد و قابل تایید است ولی گواهینامه های صادره از موسسات و شرکت های آموزشی مختلف با مقررات مغایر  داشته و هیچ ارزش قانونی ندارد.
شخص برای گرفتن این مدرک بر حسب ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمون های هماهنگ یا آنلاین سازمان فنی و حرفه ای که بعد از پایان دوره است، شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود. این مدرک در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قابل استعلام است. و آدرس سایت استعلام http://portaltvto.com می باشد.
گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲ صرفاً به‌ شکل الکترونیکی است.
این مدارک به دلیل دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در دیگر کشورها معتبر است و به رسمیت شناخته شده اند. هم چنین می توانید آنها را ترجمه کنید. این مدارک به دلیل داشتن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۶ کشور جهان اعتبار دارد.

گواهینامه های فنی حرفه ای در صورتی پذیرفته می شوند که:

۱- ساعت آموزش در آن قرار داده شده باشد و کلمه معادل ( امتحان ادواری) در آن درج نشده باشد.
۲- رشته مورد در اداره مهاجرت با خصوصیات شغلی و ساعت های آموزش هماهنگی داشته باشد.
۳- در حالی که مدارک را پس از آغاز سابقه شغلی دریافت کرده باشید می بایست علتی قانع کننده داشته باشید برای مثال پیش از آن به عنوان کارآموز یا شاگرد به کار مشغول بوده اید.

مدارک مورد تایید سازمان مدارکی می باشد که به وسیله موسسه های آموزش آزاد صادر می گردند و بر حسب تفاهم نامه ای با سازمان آموزش فنی و حرفه ای مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار خواهد گرفت.

در این مدارک آرم، اسم و امضای مسئول موسسه آزاد هم در بغل آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر روی مدارک قرار می گیرد. در حالی که بر روی مدارک رسمی و وزارت خانه ای وجود مشخصات و امضای موئسسه ها خصوصی امکان پذیر نمی باشد از آن جا که این مدرک ها به شکل  رسمی به وسیله ی سیستم سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر نمی گردد قابل استعلام نخواهد بود.

باز هم به علت پست سر نگذاشتن رویه رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نداشتن وجود آزمون، صادر کردن مدارک تنها حدود ۱ تا ۲ هفته طول خواهد کشید.

به علت صدور این مدرک ها به وسیله ی آموزشگاه های آزاد، این مدارک قابل ترجمه رسمی نیستند و پس نه تنها بین المللی نمی باشد بلکه حتی قابل استناد در سفارت خانه ها و دیگر کشور ها نیست.

دقت داشته باشید به علت صدور مدرک به وسیله خود آموزشگاه های آزاد، مدرک هر آموزشگاه می تواند با دیگر آموزشگاه گوناگون باشد.

گواهینامه های گذر مهارتی

این مدارک جزو مدارک غیر رسمی بوده و همه ی شرایط مدارک غیر رسمی که در فوق اشاره شد در مورد این مدارک صدق می کند. علاوه بر شرایط فوق این مدارک دارای محدودیتهای زیر نیز می باشند. این مدارک برای آموزش های کپسولی ۱-۲ ساعته به وسیله آموزشگاه های آزاد صادر می گردد و به شکل برای آموزش هایی که در همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها برگزار می شود صادر می شوند. آموزشگاه های آزاد به هیچ وجه حق گرفتن هیچ گونه هزینه ای از دانشجو برای صدور این مدارک ندارند.

مطلب مرتبط:

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه

travel documentd 845x321 - ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا جهت مهاجرت به کبک

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا جهت مهاجرت به کبک

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا جهت مهاجرت به کبک

در این مطلب می خواهیم در مورد ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا جهت مهاجرت به کبک توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. کانادا ۲ زبان رسمی دارد. زبان زبان فرانسه و انگلیسی. مدرک هایی که بدست اداره مهاجرت می رسد می بایست قطعا به یکی از این ۲ زبان باشد یا به آن ها ترجمه شده باشند. مثلاً مدارکی که دفتر های زیر ارسال می کنید می بایست به زبان فرانسه یا انگلیسی باشند یا به یکی از این ۲ زبان ترجمه شوند.

ترجمه مدارک در دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا جهت مهاجرت به کبک

سازمان مهاجرتی خود و افرادی که برای مهاجرت اقدام می کنند، مخصوصاً کشور آمریکا ، کانادا، و استرالیا خدمات ترجمه رسمی مدارک با تایید وزارت دادگستری و وزارت خارجه ارائه می شود. ما با همکاری دارالترجمه رسمی مورد اعتماد خود، که طی چند سال اخیر ترجمه تمامی پرونده های قبول شده ما را در سفارت کانادا را برعهده داشته استفاده می کنیم. و تمامی ترجمه را به وسیله یکی از پرسنل خود که دارای لیسانس زبان انگلیسی و مدرک TCF فرانسه است، دوباره چک و بررسی خواهیم کرد.

ترجمه مدارک برای کانادا چند نوع هستند و شامل موارد زیر می باشد.

۱- ترجمه مدارک برای ویزای بازدید کانادا (ترجمه برای ویزای توریستی ) و

۲- ترجمه برای مهاجرت به کانادا ( کبک و مونترال و … )

۳- ترجمه برای ادامه تحصیل و امور دانشجویی

۴-ترجمه برای ازدواج

۵- ترجمه برای ویزای توریستی و گردشگری :

ترجمه مدارک ویزای توریستی کانادا در دارالترجمه شامل: ترجمه شناسنامه و کارت ملی ، ترجمه سابقه بیمه ، ترجمه گواهی کار و فیش حقوق ، ترجمه گواهی پرینت حساب و حساب و سند ملک ترجمه مدارک مهاجرتی برای کانادا خود شامل ترجمه مدارک skill worker و ترجمه مدارک مهاجرتی برای سرمایه گذاری می شود که تقریبا می بایست همه رو ترجمه کرد.

زمانی که مدرک به زبان فرانسه یا انگلیسی باشد

به شکل عادی زمانی که مدرکی به زبان فرانسه یا انگلیسی است، لازم است کپی آن مدرک را در اختیار اداره مهاجرت قرار گیرد. چنان چه مدارک را به شکل آنلاین عرضه می کنید تصویر دیجیتالی مدرک را در اختیار اداره مهاجرت بگذارید. به جز مواردی بخ خصوصی که احتیاج به فرستادن اصل مدارک نخواهد بود (معمولاً فقط موارد به خصوصی اصل برگ نداشتن سوء پیشینه Police Clearance Record و نتیجه آزمون آیلتس IELTS یا تف TEF است). هم چنبن معمولاً احتیاجی نیست که فتوگپی برابر با اصل شوند. البته می بایست به دقت فهرست مدارک Document Checklist اداره مهاجرت را با دقت مطالعه نمایید تا از این بابت اطمینان حاصل کنید. هم چنین به یاد داشته باشید که چنان چه افسر مهاجرت لازم بداند از شما می خواهد که فتوکپی را برابر با اصل نمایید. چنان چه اصل مدرکی را برای اداره مهاجرت بفرستید، آن موقع هیچ وقت نمی توانید آن مدرک را از اداره مهاجرت بگیرید. به این مسأله توجه کنید.

زمانی که مدرک به زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی باشد

زمانی که مدرکی به زبان فرانسه یا انگلیسی نیست می بایست به یکی از این ۲ زبان ترجمه رسمی شود. در ایران ترجمه رسمی به ترجمه ای می گویند که توسط یک دارالترجمه رسمی انجام شود. روال مرسوم در ایران اینگونه می باشد که کپی مدرک فارسی را به اصل ترجمه الصاق می کنند و سپس برای اداره مهاجرت می فرستند.

مطلب مرتبط:

بهترین روش ترجمه متون تخصصی دانشگاهی چیست؟