۱۳۹۶-۱۲-۱۶

آدرس های ضروری

دانشگاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام پاسداران-روبروی پمپ بنزین-گلستان هشتم(شهید کاظمی)، نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان (مهر و امضای آقای صامت(   […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۶

شرایط تائید مدارک

شرایط تائید اسناد: مدت اعتبار مدارکی که قابل تغییر هستند مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و غیره، از تاریخ ترجمه به مدت شش ماه می […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۶

سفارتخانه ها

سفارت اتریش  تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی کد پستی:   ۱۹۷۹۶۹۹۷۵۵۸ تلفن:  ۲۲۷۵۰۰۳۸ فاکس : ۲۲۷۰۵۲۶۲   سفارت اسپانیا نام سفیر: […]
تماس فوری با ما