ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی ولنجک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی ولنجک

دز این مطلب از سایت سورن قصد داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی ولنجک توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم که خواهید توانست با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمنیه کسب نمایید. در ادامه با ما همراه باشید.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی ولنجک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی ولنجک

مدارک و احکام

سند مالکیّت

ترجمه مدرک مالکیّت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت مدارک و املاک کشور و همه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و از میـان بردن آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد لکن رونوشـت برابر با اصل مدرک مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نمی بـاشد چنان چه که مدرک ملکی در بازداشت باشد قابل تأیید نمی شود

بازبیـنی املاک

گزارش بازبیـنی املاک و مستغلات به وسیـله متخصصین رسمی یا متخصصین مرکز کارها مشاوران حقوقی و متخصصین قوه قضائیه و متخصصین خبره به شرط تأیید کانون متخصصین رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و متخصصین یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید است.

استعلامات ادارات ثبت مدارک و املاک

استعلامات ثبت مدارک دربـاره املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی قوت انتظامی و مدارک مالکیّت ماشین ‌آلات سنگین راه‌ سازی و ساختمانی با مهر و امضاء کمپانـی تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید می باشد.

بیع‌نامه و کرایه نامه در زمینه اموال غیرمنقول و منقول 

بیع نامه یا قرارداد فروخـتن و کرایه نامه هائی که از طرف دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و اصولا در ارگان‌های دولتی تنظیم می گـردد قابل ترجمه و تأیید می باشد ضمناً بیع نامه‌های تنظیمی از طرف تعاونی‌های مسکن و کمپانی های ساختمانی به شرط عرضه روزنامه رسمی هـم قابل ترجمه و تأیید است. مد نظر داشته باشید بیع نامه ها و کرایه نامه های صادره از بنگاه های معاملات املاک قابل تأیید نیست.

وکالت نامه

وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه و تأیید می باشد مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یک سال شمسی گذشته باشد که در این‌صورت تنفیذ دفترخانه در زمینه دارا نبودن عزل و استعفای وکیل یا فوت دو طرف الزامی می باشد. وجود شناسنامه موکل برای تأیید ضـروری می باشد. ضمناً وکالت نامه هایی که مقوله آن ها برای کاربرد درون کشور باشد (مثل فروش املاک و وسائط نقلیه) قابل تأیید نیست.

وکالت نامه تفویضی با عرضه وکالت نامه مهـم قابل ترجمه و تأیید می باشد.

وکالت در زمینه مراقبت‌های فیزیکـی طفل از طرف والدیـن به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید می باشد. پس وکالت برای حضانت یا سرپرستی به علـت تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیرقابل واگذاری به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و احتیـاج به رأی محکمه دارد.

تعهّدنامه

تعهّدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد شناسنامه شخـص متعهد برای تأیید مدرک مورد احتیاج است

اقرارنامه

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. با دقت به مفاد اقرارنامه عرضه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی می باشد مثلاً اقرار به فرزندخواندگی «رأی محکمه »، اقرار به تجرّد «گواهی تجرّد از ثبت احوال»، اقرار به زوجیّت «سند تزویج یا شناسنامه»، اقرار به مالکیّت «سند مالکیّت»  و اقرار به نسبیّت «رأی محکمه یا شناسنامه» مورد احتیاج است. شناسنامه شخـص مقرر برای تأیید مدرک مورد احتیاج است.

استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضاء شهود موقعی ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

برخـی از استشهادیه‌ها مثل صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه افـراد قابل ترجمه و تأیید نمی بـاشد و در برخـی سایر حسب مورد عرضه مستند استشهادیه الزامی می باشد.

استشهادیه سکونت در محل بعد از احراز و تأیید قوت انتظامی یا تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

استشهادیه کفالت والدیـن یا فرزندان چنان چه ترجمه و تأیید می گـردد که سن والدیـن از ۶۰ سـال زیـادتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی کمتر از ۱۸ سـال باشد ضمناً مراتب به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

احکام محکمه ‌ها

اصل احکام قطعی محکمه ‌های عمومی و شـورش ، اظهارنامه، شکایت ،  صورت جلسات تنظیمی در محکمه ، احضاریه و اارور ریه و اصولا اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از طرف شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأیید می باشد، الا نظرات غیرقطعی صادره از شعب بدوی دربـاره افـراد مقیم بیرون از کشورکه می بایست ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ گـردد که در این مورد، یعنی طرح ادعای میـان ایرانی و طرف خارجی، قطعیّت رأی ملاک نمی باشد.

 

 

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

در این مطلب قصد داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید . در ادامه با ما همراه باشید.

 

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

طبق قوانین مورد موافقت کشورها ،مدارک و اسناد برای عرضه به سفارت خانه ها و یا طرف های تجاری خارجی می بایست به وسیله مترجم رسمی زبان مرتبط ترجمه شده و روی سربرگ مترجم رسمی (که از طرف قوه قضاییه تامین می شود ) چاپ گـردد و بعد از مهر وامضاء به وسیـله مترجم ، موقعی احتیـاج و تاییـد شرایط به اثبات دادگستری و وزرات خارجه برسد.

مدارک و اسناد حاوی مدارک سجلی و فردی ، مدارک تملک ، اقسام گوناگون ریزنمرات و گواهی نامه های تحصیلی ، مدارک کمپانـی ها و دیگر اسنادی می باشد که در عرف حقوقی مدرک خوانده می شود.

برای اثبات مدارک و اسناد شرایطی می بایست احراز شود که به وسیـله سازمان های ذیربط مشـخص می گـردد و در بخـش ترجمه رسمی و قوانین آن، در این وبسایت به طور مشروح توضیح داده شده.

برابر قانون پرداختن به هر گونه امر ترجمه مدارک و اسناد تنها در حوزه اختیارات مترجمین رسمی دادگستری می باشد. مدارک و اسنادی که برای عرضه به کشورهای خارجی مورد احتیاج مردم می باشد می بایست توسـط مترجم رسمی زبان مرتبط ترجمه شده و روی سربرگ‌های خاص که از طرف قوه قضاییه تامین می گردند چاپ گردد و بعد از مهر و امضا به وسیـله مترجم و الصاق تمبر مورد اثبات اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و موقعی احتیـاج سفارت‌خانه‌های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

اسناد رسمی، حاوی اقسام گوناگون ریزنمرات و گواهی‌نامه‌های تحصیلی، اسناد تملک ، اسناد شرکت‌ها، اسناد سجلی و شخصی،  و دیگر اسنادی است که در عرف حقوقی مدرک خوانده می‌شوند. تایید هر یک از این مدارک و اسناد مستلزم داشتن شرایطی می باشد که توسـط سازمان‌های ذیربط مشـخص می گردند و در قسمـت شرایط تایید اسناد در این وبسایت به طور تکمیل توضیح داده شده‌اند.

دارالترجمه رسمی سعادت آباد سورن

فعالیت رسمی خود را با اخذ مجوز از اداره کل فنی امور مترجمان رسمی در زمینه ترجمه رسمی در سعادت آباد آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان دفتر ترجمه رسمی شماره ۸۱۸ تهران فعالیت می کند. مدیران و کارکنان ترجمه مدارک دارالترجمه رسمی سعادت آباد همگی دارای سوابق کاری و تحصیلات عالی و آکادمیک در زمینه زبان های خارجی و مرتبط به بخش کاری خود می باشند که دانش و تجربه در این زمینه باعث شده در پاسخ به تقاضاهای مشتریان و مراجعین به بهترین شکل ممکن ارائه خدمات صورت گیرد.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

در این مطلب قصد داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب توضیحاتی را در این زمینه برای شما ارائه کنیم که خواهید توانست با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. دارالترجمه رسمی شهرک غرب و اطراف از خدماتی است که به صورت ویژه به آن در این مرکز توجه می شود. دارالترجمه رسمی سورن سریعترین دفتر ترجمه رسمی در شهرک غرب است. این دارالترجمه با همکاری مترجمین رسمی و تخصصی توانسته است برترین خدمات دارالترجمه و ترجمه رسمی و دانشجو یی را تا به امروز به مشتریان خود ارائه نماید.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی شهرک غرب

اول: فرصت لازم برای ترجمه و تأیید مدارک و اسناد خود در نظـر داشته باشید تا مشمول هزینه فوریت نگردید و کار شما با ظرافت زیـادتر صورت گیرد.

نکته اول: اخذ بعضـی گواهی‌ها مثل گواهی نداشتن سوء پیشینه به دو تا سه هفته وقـت احتیاج دارد. این مدت وقـت را در برنامه زمان‌بندی خود لحاظ نمایید.

نکته دوم: نظـر به اینکه اصل اسناد برای دریـافت تأییدیه دادگستری و امور خارجه فرستاد می شود، چنان چه که اسناد به وسیـله دارالترجمه برای تأیید فرستاد شده باشند، خریـدار نخواهد توانست اصل اسناد خود را تا پیش از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه اخذ کند. پس ، چنان چه شانس می‌دهید که در طول مدت ترجمه به اصل مدرک یا سند خود احتیـاج پیدا نمایید قطعا مسائـل را با متصدی دارالترجمه هماهنگ نمایید.

دوم: اصل همه مدارک و اسنادی که قرار است ترجمه گردند را با خود بردارید.

 

نکته اول: نوع مدارکی و اسنادی که احتیـاج به ترجمه دارند و تعداد نسخه‌های ضـروری را از مرجعی که قرار است ترجمه‌ها را به آن تحویل دهید پرسش نمایید تا متحمل هزینه‌های اضافی نگردد.
نکته ۲: بعضـی دارک و اسناد (مدارک یا اسناد ضمیمه) برای تأیید بعضـی مدارک و اسناد دیگر لازم هستند. برای مثال، چنان چه تمایل داشته باشید تنها سند پیوند را ترجمه نمایید ، قطعا می بایست شناسنامه یکـی از خانـم و شوهر را هـم به دفتر دارالترجمه عرضه کنید. برای اطلاع از مدارک و اسناد ضمیمه که برای تأیید مدارک و اسناد دیگر لازم هستند به قسمـت شرایط تأیید مدارک و اسناد رجوع کرده و یا با حسـاب تلفن‌های دارالترجمه ارتباط حاصل فرمایید.
نکته ۳: تأیید بعضـی مدارک و اسناد به وسیـله دادگستری یا کارها خارجه مستلزم آن می باشد که قبلاً مدرک یا سند به تأیید مرجع صادر کننده رسیده باشد.
نکته ۴: مترجم رسمی موظف می باشد عین مدرک یا سند عرضه شده از طرف مشتری را به زبان مورد نظـر ترجمه نماید. پس ، هیچوقت از مترجمین رسمی تقاضـای ننمایید که کلمه‌ای را زمان ترجمه پاک یا اضافه نمایند. چنان چه اشکالی در مدرک یا سند شما وجود دارد قطعا پیش از رجوع به دارالترجمه اشکال مورد نظـر را از طریق رجوع به مرجع صادر کننده مدرک یا سند اصلاح نمایید. برای مثال، چنان چه پسوند اسم یا تعداد فرزندان در شناسنامه درست درج نشده است، قبلاً به اداره ثبت مراجعه و اشکال مربوطه را از رفع نمایید.

مورد سوم: مشخص نمایید که به چند نسخه ترجمه احتیـاج دارید. بعـد به همـان اندازه از همه صفحات مدارک و اسنادی که قرار می باشد ترجمه شوند رونوشـت خوانا و تمیز تهیه کنید.

قوانین ترجمه

قانون راجع به ترجمه مدارک و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶

ماده ۱ – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبان های غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد رای ترجمه تعیین می نمایند.

ماده ۲ – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد
الف – اسنادی که در یکی از کشور های بیگانه یا در ایران به یکی از زبان های غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – به متقاضیان با احزار شرائط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا می گردد:
۱- وزارت عدلیه به وزرات دادگستری تغییر نام یافته است.
۲- آئین نامه اجرائی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۶ /۴/۱۳۷۶، مصوب ۱۳۷۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی، در همین مجموعه درج گردیده است.
الف – داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب- موفقیت در آزمون و اختیار عملی و کتب .
ج – نداشتن پیشینه موثر کیفری.
د- عدم اشتعار به فساد اخلاقی عقیدتی.
هـ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ز- مورد وثوق و اعتماد باشد.

ماده ۴ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می باشد. چنانجه متقاضی تمدید، فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و در خواست رسیدگی می شود . مرجع انتظامی پس از رسیدگی به تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می نماید. تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.

ماده ۵ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی با انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود.

ماده ۶ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود:
الف- ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن مقتضی شده است.
ب- امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذرموجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضادی بدون عذر موجه.
د- نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
هـ – عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره – مجازات های فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب – تاخیر در انجام امور ترجمه بدون موجه .
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه .
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی .

ماده ۸ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقرارت این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ماده ۹ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیلات و نحوه ادراه دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرائط مذکور در این قانون به موجب آئین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید.
۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آن خسارتی برخزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
۲- از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده ۱ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که (۳) شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم یا استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت و یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر می باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 

آدرس های ضروری

دانشگاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام

پاسداران-روبروی پمپ بنزین-گلستان هشتم(شهید کاظمی)، نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان (مهر و امضای آقای صامت(

 

معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد

خیابان پاسداران ، خیابان بوستان ۷ ، پلاک ۱۲ ، طبقه ۴، شماره تماس ۲۲۵۶۵۱۴۹ و ۲۲۵۸۲۸۳۴ و وب‌ سایت    http://www.intl.iau.ir

 

سازمان نظام پزشکی

خیابان کارگر(امیر آباد) شمالی، بعد از بلوار جلال ال احمد (روبروی کوی دانشگاه)، خیابان ۱۶، پلاک ۱۱۹

 

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

خیابان طالقانی، نبش فرصت

 

امور بین الملل بانک سپه

میدان آرژانتین، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک ۷- طبقه ۶

 

امور بین الملل بانک صادرات ایران

خیابان سمیه، نرسیده به خیابان شهید مفتح، برج سپهر، طبقه ۱۸

 

امور بین الملل بانک ملت

خیابان انقلاب-خیابان طالقانی-نبش دکتر عباس موسوی(فرصت سابق)-ساختمان مرکزی بانک ملت

 

امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران

میدان آرژانتین، خیابان انتفاضه

 

امور بین الملل بانک اقتصاد نوین

آفریقا، بعد از چهار راه جهان کودک

 

امور بین الملل بانک ملی ایران

خیابان میرداماد-بعد از بانک مرکزی -شعبه مهر ملی-طبقه دوم

 

امور بین الملل بانک رفاه

خیابان ملاصدرا-شیراز شمالی-پلاک ۱۸۶

 

امور بین الملل بانک مسکن

بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار،۳۰۰ متر جلومتر، سمت چپ، طبقه هشتم

 

بانک اعتباری توسعه

میدان ونک، خیابان حقانی، جهان کودک

 

بانک پاسارگاد

بلوار میرداماد، بین ولیعصر و آفریقا

 

بانک صنعت و معدن

خیابن ولیعصر، بعد از پل پارک وی، ایستگاه محمودیه

 

بانک سامان

خیابان انقلاب، بین چهار راه کالج و خیابان ولیعصر

بانک سرمایه

خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک

 

پست DHL

شعبه ۱: خیابان وزرا، نبش کوچه بیست و یکم، ساختمان شیراز، پلاک ۱۳۷، طبقه همکف، دفتر مرکزی، تلفن: ۸۴۰۸۸۸۸۸، شعبه ۲- فرودگاه مهر آباد، ساختمان شماره ۲ (شبانه روزی)، شعبه ۳- خیابان شریعتی، شماره ۱۳۲۶، تلفن: ۲۲۲۶۵۲۳۱، شهرک قدس، فاز ۳، واحد ۵۱، ط ۲، تلفن: ۸۸۵۷۴۲۹۱

 

مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهار راه سمیه، ساختمان علاقمندان، طبقه ۸

 

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج

شهرک قدس (شهرک غرب)، میدان صنعت، بلوار انقلاب(خوردین)، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، معاونت دانشجوئی وزارت علوم- طبقه سوم

 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان فرید افشار، پلاک ۲۱۳

 

کانون سر دفتران و دفتر یاران

خیابان مطهری، مقابل سنایی، پلاک ۲۷۳

 

اداره ثبت شرکتها

خیابان میر داماد، نبش بزرگراه مدرس

 

روزنامه رسمی

خیابان بهشت-ضلع جنوبی پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمی کشور- طبقه اول و ششم

 

اتاق بازرگانی

خیابان طالقانی، پ ۱۷۵

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۳

 

دفتر ارزشیابی مهارتهای فنی و حرفه ای

کرج، میدان طالقانی، بالاتر از دادگستری، معاونت پژوهش و برنامه ریزی

دانشگاه پیام نور

ابتدای جاده لشکرک، روبروی جاده ازگل، خیابان نخل، ساختمان دانشگاه پیام نور، اداره خدمات آموزشی

 

دفتر حافظ منافع آمریکا (سفارت سوئیس)

پاسداران، گلستان پنجم (خیابان شهید موسوی)، نبش کوچه پایدار فرد (امیر ابراهیمی سابق)، پلاک ۳۹

شرایط تائید مدارک

شرایط تائید اسناد:

مدت اعتبار مدارکی که قابل تغییر هستند مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و غیره، از تاریخ ترجمه به مدت شش ماه می باشد و مدارکی که تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود مانند دانشنامه، ریزنمرات و … از اعتبار دائمی برخوردار می‌باشند.

 

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی:

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

تأییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

ارزشنامه های تحصیلی :

  ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضای مراکز مذکور در پشت سند قابل ترجمه تأیید میباشد.

 

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( دانشگاه سراسری) ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم در پشت دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی :

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاءهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید میباشد.

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاءهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأیید میباشد.

 

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی :

گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور :

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

سرفصل دروس:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید است

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

شناسنامه:

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکسدار باشد.

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.

چنانچه هر یک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.

در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : (تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده) توسط مترجم الزامی است.

تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.

قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است.

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه میشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی بر اساس ضرورتهای پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

 

سند ازدواج

سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستانی ) که در ایران ازدواج نموده اند قابل ترجمه و تأیید می باشد.

در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارائه شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان

گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمائی و گردشگری

گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های صادره از داروخانه ها

  گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار صادره از شرکت ها

گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

 

گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان

گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی های کار صادره از واحد های صنفی با تأیید اتّحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

 

سفارتخانه ها

سفارت اتریش 

تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی

کد پستی:   ۱۹۷۹۶۹۹۷۵۵۸

تلفن:  ۲۲۷۵۰۰۳۸ فاکس : ۲۲۷۰۵۲۶۲

 

سفارت اسپانیا

نام سفیر: عالیجناب ادواردو لوپز بوسکتس

آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، کوچه اول شرقی، شماره ۳

تلفن : ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

 

 سفارت امارات متحده ‏عربی

ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ۳۳۷

‏‏ تلفن:-۸۸۷۸۱۳۳۳ ۸۸۷۸۸۵۱۵

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴:۳۰- ۸:۳۰

 

سفارت جمهوری فدرال آلمان

ایران-تهران-خیابان فردوسی- شماره ۳۲۴-۳۲۰

کدپستی: ۱۱۳۶۵

صندوق پستی: ۱۷۹-۱۱۳۶۵

 

ایتالیا

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹

شماره صندوق پستی:   ۱۱۳۶۵-۷۸۶۳

شماره تلفن : ۶/۰۰۹۸۲۱۶۶۷۲۶۹۵۵

شماره فاکس :  ۶۶۷۲۶۹۶

 

سفارت روسیه

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷

تلفن: ۶۶۷۰۱۱۶۱-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس: ۶۶۷۰۱۶۵۲

 

سفارت ترکیه

چهارراه ‏استانبول

تلفن:۳۳۱۱۱۲۰۲-۳۳۱۱۸۹۹۷

فکس ۳۳۱۱۷۹۸

 

سفارت سوئد

تهران، خیابان پاسداران شمالی، بالاتر از خیابان فرمانیه، خیابان بوستان، نبش نسترن، پلاک ۲۷ کدپستی ۴۵۸ – ۱۹۵۷۵

+۹۸ ۲۱ ۲۳۷۱ ۲۲ ۰۰:تلفن +۹۸ ۲۱ ۹۶۴ ۲۲۲ ۵۱٫ :فکس +۹۸ ۲۱ ۲۲۲ ۸۶۰

 

فرانسه

آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۶-۶۴

تلفن : ۰۰ ۴۰ ۰۹ ۶۴ (۲۱ ۹۸ ۰۰)

فاکس : ۹۳/۹۲ ۴۰ ۰۹ ۶۴ (۲۱ ۹۸ ۰۰)

 

سفارت سوییس
 آدرس الهیه- خیابان شریفی منش- نبش کوچه یاسمن- پلاک ۲

تلفن  ۲۲۰۰۸۳۳۳-۲۲۰۰۸۳۷۳

 

سفارت کانادا
 تهران ، خیابان استاد مطهری خیابان شهید سرافراز ـ پلاک ۵۷

تلفن: (۹۸-۲۱) ۸۱۵۲-۰۰۰۰

فکس : ۷۰۵۴-۸۸۷۵ (۲۱-۹۸)

صندوق‌پستى : ۴۶۴۷-۱۱۱۵۵

کدپستى : ۱۵۸۶۸

نشانى سایت اینترنتى: http://www.iran.gc.ca