ویژگی های یک ترجمه ی خوب ادبی

دارالترجمه رسمی سورن

ویژگی های یک ترجمه ی خوب ادبی

ویژگی های یک ترجمه ی خوب ادبی ترجمه ی درست و خوب یعنی ترجمه ای از متن و یا کتابی  است که مترجم بتواند تمام حالات ،لحن گفتاری ،نکات نگارشی …

>

ادامه مطلب

چگونه یک مقاله را ترجمه کنیم ؟

چگونه یک مقاله را ترجمه کنیم ؟ افراد زیادی در دانشگا ه ها و زبانکده ها به دنبال یاد گرفتن زبان های خارجه هستند امروزه سعی می شود حتی کودکان …

>

ادامه مطلب

چگونه بهتر ترجمه کنیم؟ – راهنمای یک ترجمه حرفه ای

چگونه بهتر ترجمه کنیم؟ – راهنمای یک ترجمه حرفه ای ۱-تسلط به دو زبان مبدا و مقصد: با ورود کتاب های زیادی از کشورهای مختلف و با زبان های متفاوت …

>

ادامه مطلب